Til forsiden

Aktuel billiste

 

Links til:

Bilbasen

Biltorvet

Hvor langt på literen

Skat niveaulister

Skat regnemaskine

 

Kontakt JSH Biler

 

Læs mere om:

Firmaprofil

Hvorfor biler uden afgift

Handelsvilkår

 

 

Hos JSH Biler ApS har vi specialiseret os i import af nyere brugte biler uden afgift. Hvorfor egentlig inter-essere sig for biler uden afgift?... der er faktisk flere gode grunde dertil:

Ved at hjemtage brugte biler fra udlandet er der bed-re mulighed for at tilbyde biler med lækkert udstyr. Dansk fødte biler er som regel meget sparsomt ud-styret p. g. a. den høje registreringsafgift, som særligt rammer fabriksmonteret udstyr.

Ved at hjemtage brugte biler fra udlandet sparer man at binde likviditet i registreringsafgift indtil bilen er solgt. Da registreringsafgiften normalt udgør omkring halvdelen af en brugt bils pris, kan man have mere end dobbelt så mange på lager for de samme penge.

Ved at hjemtage brugte biler fra udlandet uden regi-streringsafgift er man ikke nær så følsom, hvis mar-kedspriserne falder, da registreringsafgiften falder i takt med at priserne går ned. Faktisk forholder det sig sådan, at for hver gang udsalgsprisen nedsættes med Kr. 1.000, så reduceres avancen med mindre end Kr. 400, modsat dansk fødte biler, der ved en prisnedsættelse reducerer avancen med den fulde prisnedsættelse.

 

SKAT yder kredit på registreringsafgiften, den afregnes løbende måned + 15 dage, så toldkreditten kan være et lille supplement til at holde kassekreditten lidt nede, og derved spare lidt på renteudgifterne.

Der er selvfølgelig også argumenter, der taler imod import af brugte biler, og her er nogle af de væsentlige:

Det er ikke alle brugte biler, det kan svare sig at impor-tere, fordi prisniveauet på visse mærker og modeller i udlandet er højt og fordi den danske registreringsafgift er urimelig … i flere tilfælde overstiger registreringsafgiften på en brugt importeret bil, hvad der betales for en tilsva-rende ny - dette er en konsekvens af, at nye biler kan an-meldes på basis af en importfaktura, og brugte biler be-rigtiges efter niveauet på udsalgspriserne for tilsvarende brugte biler hos danske forhandlere. Dette er en konse-kvens af en totalt bizar og ubalanceret lovgivning på om-rådet. Derfor er det som regel mere lønsomt at importere lidt dyrere biler end de helt små og billige – en grov tom-melfingerregel siger, at biler med en udsalgspris på un-der Kr. 150.000 ikke kan betale sig, og faktisk er det bedst når vi kommer op over Kr. 250.000 i udsalgspris.

Tidligere var der også stor tvivl om hvad man skulle kal-kulere med at betale i registreringsafgift, men på dette punkt har SKAT været meget mere åbne og informative, så vi i dag har temmelig gode muligheder for at kalkulere registreringsafgiften meget præcist med en usikkerhed på under 1%. SKAT har også indført en mulighed for at blive selvanmelder, så man ikke har besvær med at skul-le ulejlige SKAT hver gang en bil skal berigtiges, det er blevet meget lettere og mere præcist i forhold til tidligere.

I de tilbud/præsentationer, vi har anført på biler på denne hjemmeside er der udregnet og oplyst en sandsynlig registreringsafgift. Denne oplysning er af vejledende karakter, og vi vil ikke senere hæfte for det oplyste beløb. Det er altid et forhold mellem anmelderen (forhandleren) og Skat.

 

 

 

 

 

 

JSH Biler ApS

Rønnebærvej 1

3460 Birkerød

Tlf.: 00 00 00 00

Fax: 00 00 00 00

Mail: info@carxp.dk

Cvr.nr.: 3306 5183